Skip to content

архитектура

Услугите по архитектура представляват цялостен подход за проектиране на сгради, който включва проектиране на интериор, екстериор, планиране на пространствата и избор на материали. Архитектурните услуги са насочени към собствениците на сгради и домове, които търсят уникален дизайн и персонализирани решения.

Професионалният архитект ще работи с клиента от началото на процеса до крайната реализация на проекта, за да гарантира, че проектът отговаря на всички изисквания и експектации. Услугите по архитектура са идеални за всички, които търсят елегантни, функционални и устойчиви сгради, които ще бъдат съобразени с контекста и нуждите на клиента.

проектиране сгради и пространства

Изследване на местността, проектиране на интериор и екстериор, планиране на пространствата

управление на проекти

Управление на проекти, което включва надзор на процеса на изграждане на сградата, координация на работата

консултантска дейност

Съвети по въпроси, свързани с екстериора и интериора на сградата, избор на материали и технологии

процеси

  • Изучаване на мястото и условията – този етап включва изучаване на мястото, където ще бъде построена сградата, и определяне на условията, които ще повлияят върху проектирането й. Това може да включва изучаване на местни закони, регулации и стандарти, както и на природните условия и характеристики на мястото.

  • Проектиране на сградата – след като са изучени мястото и условията, архитектът започва да проектира сградата. Този етап включва изграждане на модели, чертежи и скици на сградата, като се взимат предвид нуждите на клиента, функционалността, естетиката, ергономиката и техническите изисквания.

  • Подготовка на документация – след като е проектирана сградата, архитектът подготвя документацията, която е необходима за получаване на разрешение за строеж. Тази документация може да включва чертежи на сградата, спецификации на материалите, различни студии и оценки на въздействието върху околната среда.

  • Изпълнение на проекта – този етап включва надзор на изпълненение на всички дейности 

  • Изучаване на мястото и условията – този етап включва изучаване на мястото, където ще бъде построена сградата, и определяне на условията, които ще повлияят върху проектирането й. Това може да включва изучаване на местни закони, регулации и стандарти, както и на природните условия и характеристики на мястото.

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НАС