Skip to content

ектериорни решения

Екстериорните решения за дома и офиса могат да допринесат за промяна на облика и подобряване на функционалността на всяка сграда. Правилното избиране на материали и цветове може да донесе хармония и естетика на външната част на имота.

 Освен това, добре подбрани екстериорни решения могат да увеличат енергийната ефективност на сградата, като намалят разходите за отопление и охлаждане. Важно е да се обърне внимание на качеството на материалите и професионализма на монтажните екипи, за да се гарантира дълготрайността и безопасността на избраните екстериорни решения.

Изборът на правилни екстериорни решения може да промени не само визията, но и функционалността на всеки дом или офис. Подходящите материали и цветове могат да допринесат за хармонията и естетиката на външната част на сградата.

Освен това, правилно подбрани екстериорни решения могат да увеличат енергийната ефективност на сградата, като намалят разходите за отопление и охлаждане. Важно е да се обърне внимание на качеството на материалите и професионализма на монтажните екипи, за да се гарантира дълготрайността и безопасността на избраните екстериорни решения.

Функционалност на пространството

Определяме функциите на сградата и нуждите за хората

внимание към естетическия аспект

Хармонизиран с околната среда, красив и устойчив във времето дизайн

Устойчивост и екология

Избираме възможно най-добрите материали за да бъде екологично устойчива

основните етапи при дизайн на екстериор

Дизайн на екстериор е процес, който се характеризира със следните основни характеристики:

Дизайн и оборудване на имоти

Проектиране, дизайн, доставка на материали, изграждане на цялостен интериор и екстериор за всякакви типове сгради – бизнес сгради, ваканционни и жилищни комплекси.

Координиране на операциите

Управлението на имотите включва координиране на множество операции, свързани с имотите, като например събиране на наем, поддръжка на сградите, ремонти и обновяване на оборудването.

Осигуряване на удобства и услуги

Управлението на имотите се фокусира върху осигуряване на удобства и услуги за наемателите или собствениците на имотите. Това може да включва поддръжка на общи помещения, като например входове, коридори и асансьори, както и предоставяне на услуги като охрана, почистване и др.

Финансово управление

Управлението на имотите включва финансово управление, като събиране на наем, управление на разходите за поддръжка на сградите, плащане на данъци и такси и други финансови въпроси, свързани с имотите.

Управление на рисковете

Управлението на имотите също така включва управление на рисковете, свързани с имотите. Това може да включва предотвратяване на щети, осигуряване на застраховки, управление на правните въпроси и други.

Поддръжка на комуникацията

Управлението на имотите изисква ефективна комуникация с наемателите или собствениците на имотите. Това може да включва предоставяне на информация относно поддръжката на сградите, уреждане на спорове и други въпроси, свързани с имотите.

Проекти, които управляваме