1 x Easywater Total Care + 1 x Допълнителни хлорни таблетки

1 x Easywater Total Care + 1 x Допълнителни хлорни таблетки
Продължителност на използване: 3-5 месеца*
Препоръчителна цена: 119 €
* Количество на използване в зависимост от съдържанието на водата: 100ml на 1000 литра вода

Не можете да коментирате.